تست روانشناسی جالب

توضیح زیادی در مورد این تست نمی دم چون وقتی اون رو بخونید و انجام بدید براحتی متوجه خواهید شد و نکته ی پیچیده ای در بر ندارد.

لطفا به سوالات  جواب بدهید و نتیجه آزمون خود را بعد از جواب دادن به تمامی سوالات ببینید.برای اینکار یک قلم و کاغذ بردارید و نمرات خود را جمع بزنید.

1) چه موقع از روز بهترین و آرام ترین احساس را دارید؟الف: صبح ب: عصر و غروب ج : شب

۲) معمولاً چگونه راه مى روید؟الف: نسبتاً سریع، با قدم هاى بلند
ب: نسبتاً سریع، با قدمهاى کوتاه ولى تند و پشت سر هم ج: آهسته تر، با سرى صاف روبرود : آهسته و سربه زیر ه : خیلى آهسته

۳) وقتى با دیگران صحبت مى کنید؛الف: مى ایستید و دست به سینه حرف مى زنیدب: دستها را در هم قلاب مى کنید ج : یک یا هر دو دست را در پهلو مى گذارید د : دست به شخصى که با او صحبت مى کنید، مى زنیده: با گوش خود بازى مى کنید، به چانه تان دست مى زنید یا موهایتان را صاف مىکنید

۴) وقتى آرام هستید، چگونه مى نشینید؟الف: زانوها خم و پاها تقریباً کنار همب: چهارزانو ج: پاى صاف و دراز به بیروند: یک پا زیر دیگرى خم

۵) وقتى چیزى واقعاً براى شما جالب است، چگونه واکنش نشان مى دهید؟الف: خنده اى بلند که نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده ب: خنده، اما نه بلندج: با پوزخند کوچکد: لبخند بزرگ ه: لبخند کوچک

۶) وقتى وارد یک میهمانى یا جمع مى شوید؛الف: با صداى بلند سلام و حرکتى که همه متوجه شما شوند، وارد مى شوید ب: با صداى آرامتر سلام مى کنید و سریع به دنبال شخصى که مى شناسید، مى گردید ج: در حد امکان آرام وارد مى شوید، سعى مى کنید به نظر سایرین نیایید

۷) سخت مشغول کارى هستید، بر آن تمرکز دارید، اما ناگهان دلیلى یا شخصى آن را قطع مى کند؛الف: از وقفه ایجاد شده راضى هستید و از آن استقبال مى کنید ب: به سختى ناراحت مى شویدج: حالتى بینابین این ۲ حالت ایجاد مى شود

۸) کدامیک از مجموعه رنگ هاى زیر را بیشتر دوست دارید؟الف: قرمز یا نارنجىب: سیاهج: زرد یا آبى کمرنگد: سبزه: آبى تیره یا ارغوانىو: سفیدز: قهوه اى، خاکسترى، بنفش

۹) وقتى در رختخواب هستید (در شب) در آخرین لحظات پیش از خواب، در چه حالتى دراز مى کشید؟ الف: به پشتب: روى شکم (دمر)ج: به پهلو و کمى خم و دایره اىد: سر بر روى یک دسته: سر زیر پتو یا ملافه…

۱۰) آیا شما غالباً خواب مى بینید که:الف: از جایى مى افتید.ب: مشغول جنگ و دعوا هستید.ج: به دنبال کسى یا چیزى هستید.د: پرواز مى کنید یا در آب غوطه ورید.ه: اصلاً خواب نمى بینید.و: معمولاً خواب هاى خوش مى بینید

امتیازاتسؤال اول: الف(۲امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۶ امتیاز) سؤال دوم: الف (۶امتیاز)، ب (۴امتیاز)، ج (۷ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز) سؤال سوم: الف (۴امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۵امتیاز)، د (۷ امتیاز)، ه (۶ امتیاز) سؤال چهارم: الف (۴ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)، د (۱ امتیاز) سؤال پنجم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۲ ا متیاز) سؤال ششم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۲ امتیاز) سؤال هفتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۴ امتیاز) سؤال هشتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۷ امتیاز)، ج (۵امتیاز)، د (۴ امتیاز)، ه (۳ امتیاز) و (۲ امتیاز)، ز (۱ امتیاز) سؤال نهم: الف (۷ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱امتیاز) سؤال دهم: الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵امتیاز)، ه (۶ امتیاز)، و (۱ امتیاز)نتیجه گیرى

* اگر امتیاز شما بالاى ۶۰است: دیگران در ارتباط و رفتار با شما شدیداً مراقب و هوشیار هستند آنها شما را مغرور، خودمحور و بى نهایتسلطه جو مى دانند، گرچه شما را تحسین مى کنند و به ظاهر مى گویند«کاش من جاى تو بودم!!» اما معمولاً به شما اعتماد ندارند و نسبت به ایجاد رابطه اى عمیق و دوستانه بى میل و فرارى هستند.* اگر از ۵۱ تا ۶۰امتیاز دارید: بدانید دوستان شما را تحریک پذیر مى دانند، بدون فکر عمل مى کنیدو سریع از موضوعات ناخوشایند برآشفتهمى شوید ، علاقه مند به رهبرى جمع و تصمیم گیریهاى سریع دارید (هرچند اغلب درست از کار درنمى آیند!) دیگران شما را جسور و اهل مخاطره مى دانند. کسى که همه چیز را تجربه و امتحان مى کند، از ماجراجویى لذت مى برد و در مجموع به دلیل ایجاد شرایط و بستر هیجانات توسط شما، از همراهى تان لذت مى برند.* اگر از ۴۱ تا ۵۰ امتیاز به دست آوردید : به خود امیدوار باشید ، دیگران شما را بانشاط، سرزنده، سرگرم کننده و جالب و جذاب مى بینند.شما دائماً مرکز توجه جمع هستید و از تعادل رفتارى خوبى بهره مند هستید. فردى مهربان، ملاحظه کار و فهمیده به نظر مى رسید. قادر هستید به موقع باعث شادى و خوشى دوستانتان شوید و اسباب هلهله و خنده آنها را فراهم کنید و در همان شرایط و در صورت لزوم بهترین کمک بر اعضاى گروه هستید.* اگر ۳۱ تا ۴۰ امتیاز نصیب شما شد : بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شماباهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید. اما اگر با کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى کنید. * از ۲۱ تا ۳۰ امتیاز : در نظر سایرین فردى زحمت کش هستید اما متأسفانه گاهى اوقات ایرادگیر هستید. شما بسیار بسیار محتاط و بىنهایت ملاحظه کار به نظر مى رسید. زحمتکشى که در کمال آرامش و با صرف زمان زیاد در جمع بار دیگران را بردوش مى کشد و بدون فکر و براساس تحریک لحظه اى و آنى هرگز نظر نمى دهد. دیگران مى دانند شما همیشه تمام جوانب کارها را مى سنجید و سپس تصمیم مى گیرید.* و اگر کمتر از ۲۱ امتیاز داشتید: دیگران شما را خجالتى، عصبى و آدمى شکاک و دودل مى دانند شخصى که همیشه سایرین به عوض اوفکر مى کنند، برایش تصمیم مى گیرند و از او مراقبت مى کنند. کسى که اصلاً تمایل به درگیرشدن در کارهاى گروهى و ارتباط با افراد دیگر را ندارد.

/ 0 نظر / 21 بازدید